جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأدب > انواع الادب > روایة > القصص الجاسوسیة

مرجح

القصص الجاسوسیة  

اعم

نامرجح

  • قصص الجاسوسیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155095

این مفهوم را دانلود کن: