جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأدب > انواع الادب > روایة > قصص الملحمات

مرجح

قصص الملحمات  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155097

این مفهوم را دانلود کن: