جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Ҳикоя > Ҳикояҳои оилавӣ

مرجح

Ҳикояҳои оилавӣ  

اعم

نامرجح

  • حکایه های خانواده
  • достонҳое хонаводэҳ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155098

این مفهوم را دانلود کن: