جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Ҳикоя > Ҳикояҳои деҳа ё қишлоқ

مرجح

Ҳикояҳои деҳа ё қишлоқ  

اعم

نامرجح

  • حکایه های روستا
  • достонҳое рӯсто

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155099

این مفهوم را دانلود کن: