جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأدب > انواع الادب > روایة > القصص الغرامیة

مرجح

القصص الغرامیة  

اعم

نامرجح

  • قصص الغرامیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155100

این مفهوم را دانلود کن: