جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Ҳикоя > Ҳикояҳои асроромез

مرجح

Ҳикояҳои асроромез  

اعم

نامرجح

  • حکایه های اسرارآمیز
  • достонҳое эрфонӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155101

این مفهوم را دانلود کن: