جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأدب > انواع الادب > روایة > القصص الاساسیة

مرجح

القصص الاساسیة  

اعم

نامرجح

  • قصص الاساسیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155103

این مفهوم را دانلود کن: