جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Ҳикоя > Ҳикояҳои такомул

مرجح

Ҳикояҳои такомул  

اعم

نامرجح

  • حکایه های تکامل
  • достонҳое камол

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155104

این مفهوم را دانلود کن: