جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

тема  

نامرجح

  • تِمَ
  • дарӯнмоеҳ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155109

این مفهوم را دانلود کن: