جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > صنایع ادبی > بلاغت > بدیع > ذم شبیه به مدح

مرجح

ذم شبیه به مدح  

اعم

نامرجح

  • هزل تند و استهزاء

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155111

این مفهوم را دانلود کن: