جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

романҳои  

اعم

نامرجح

  • رمان های پاورقی
  • Румонҳое поварақӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155122

این مفهوم را دانلود کن: