جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Story Elements > Point of View (Fiction)

مرجح

Point of View (Fiction)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155125

این مفهوم را دانلود کن: