جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

унсурҳои достон > доираи нуқтаи назар

مرجح

доираи нуқтаи назар  

نامرجح

  • دایره نقطه ی نظر
  • зовияе дӣд

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155125

این مفهوم را دانلود کن: