جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

услубҳои адабӣ > Естетизм

مرجح

Естетизм  

نامرجح

  • اِسْتِتیزم
  • зӣбоӣгароӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155128

این مفهوم را دانلود کن: