جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

услубшиносӣ  

نامرجح

  • اسلوب شناسی
  • сабкшэносӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155131

این مفهوم را دانلود کن: