جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الشاعریة  

نامرجح

  • شاعریة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155154

این مفهوم را دانلود کن: