جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأدب > انواع الادب > الشعر الفارسی > الشعر العرفانی

مرجح

الشعر العرفانی  

نامرجح

  • شعر العرفانی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155163

این مفهوم را دانلود کن: