جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Шеъри пок  

اعم

نامرجح

  • شعر پاک
  • Шеърэ ноб

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155167

این مفهوم را دانلود کن: