جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

услубҳои адабӣ > Формализм

مرجح

Формализм  

نامرجح

  • فُرمَلیزم
  • сӯратгароӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155173

این مفهوم را دانلود کن: