جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

унсурҳои достон > Антагонист

مرجح

Антагонист  

نامرجح

  • اَنْتَگونیزم
  • зэддэ қаҳрамон

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155174

این مفهوم را دانلود کن: