جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

алоқаи қисмӣ  

اعم

نامرجح

  • علاقه قسمی
  • алоқэе ҷузъӣят

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155181

این مفهوم را دانلود کن: