جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الفرد  

نامرجح

  • فرد

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155190

این مفهوم را دانلود کن: