جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > фард (жанр адабӣ)

مرجح

фард (жанр адабӣ)  

نامرجح

  • فرد (ژانر ادبی)
  • фард (нувъэ адабӣ)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155190

این مفهوم را دانلود کن: