جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

қиссатерапия  

نامرجح

  • قصه تِرَپیه
  • қэссэҳдармонӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155200

این مفهوم را دانلود کن: