جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأدب > انواع الادب > القصیدة

مرجح

القصیدة  

نامرجح

  • قصیدة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155202

این مفهوم را دانلود کن: