جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

унсурҳои достон > протагонист

مرجح

протагонист  

نامرجح

  • پْراتَگونیست
  • қаҳрамон

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155206

این مفهوم را دانلود کن: