جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Героизм  

نامرجح

  • گِراییزم
  • қаҳрамонпарварӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155207

این مفهوم را دانلود کن: