جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

унсурҳои достон > кушодани масъалаи қисса

مرجح

кушодани масъалаи қисса  

نامرجح

  • گشادن مسأله ی قصه
  • гэрэҳгушоӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155214

این مفهوم را دانلود کن: