جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > صنایع ادبی > بلاغت > بدیع > متناقض نما

مرجح

متناقض نما  

اعم

نامرجح

  • تصویر پارادوکس

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155220

این مفهوم را دانلود کن: