جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الآثار الأدبیة > النصوص الأدبیة

مرجح

النصوص الأدبیة  

نامرجح

  • نصوص الأدبیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155221

این مفهوم را دانلود کن: