جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأدب > انواع الادب > الأمثال

مرجح

الأمثال  

نامرجح

  • أمثال

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155225

این مفهوم را دانلود کن: