جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > صنایع ادبی > بلاغت > بدیع > مراعات نظیر

مرجح

مراعات نظیر  

اعم

نامرجح

  • تناسب

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155233

این مفهوم را دانلود کن: