جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > انواع ادبی > مفاخرات

مرجح

مفاخرات  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155239

این مفهوم را دانلود کن: