جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

макамат (лит.)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155242

این مفهوم را دانلود کن: