جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

наср  

نامرجح

  • نثر
  • наср

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155253

این مفهوم را دانلود کن: