جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > наср > насри шикаста

مرجح

насри шикаста  

اعم

نامرجح

  • نثر شکسته
  • насрэ шэкастэҳ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155254

این مفهوم را دانلود کن: