جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

نقد التقاطی  

یادداشت دامنه

  • ‏‫اس‍ت‍ف‍اده‌ از چ‍ن‍د روش‌ ن‍ق‍ادی‌ ب‍رای‌ ن‍ق‍د ی‍ک‌ اث‍ر.‬

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155267

این مفهوم را دانلود کن: