جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Literary Researches > Literary Analysis > Literary Criticism > Impressionistic Criticism

مرجح

Impressionistic Criticism  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155269

این مفهوم را دانلود کن: