جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

танқиди субъективӣ  

نامرجح

  • تنقید سوبییکتیوی
  • нақдэ зэҳнӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155274

این مفهوم را دانلود کن: