جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Story Elements > Climax

مرجح

Climax  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155292

این مفهوم را دانلود کن: