جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

унсурҳои достон > лаҳзаи авҷ (дар қисса)

مرجح

лаҳзаи авҷ (дар қисса)  

نامرجح

  • لحظه ی اوج (قصه)
  • нуқтэҳе авҷ (дар достон)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155292

این مفهوم را دانلود کن: