جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > انواع ادبی > نمایشنامه ها

مرجح

نمایشنامه ها  

نامرجح

  • ادبیات نمایشی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155300

این مفهوم را دانلود کن: