جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

услубҳои адабӣ > Модернизм

مرجح

Модернизм  

نامرجح

  • مادرنیزم
  • нувгароӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155301

این مفهوم را دانلود کن: