جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

услубҳои адабӣ > реали́зм

مرجح

реали́зм  

نامرجح

  • رِاَلیزم
  • воқэъгароӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155304

این مفهوم را دانلود کن: