جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

услубҳои адабӣ > сюрреализм

مرجح

сюрреализм  

نامرجح

  • سوررِاَلیزم
  • ваҳмгароӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155306

این مفهوم را دانلود کن: