جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

هجو  

یادداشت دامنه

  • ‏‫در م‍ذم‍ت‌ ک‍س‍ی‌ ش‍ع‍ر گ‍ف‍ت‍ن‌ ک‍ه‌ م‍ع‍م‍ولا ب‍ا ع‍ب‍ارات‌ وق‍ی‍ح‍ان‍ه‌ ه‍م‍راه‌ اس‍ت‌.‬

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155307

این مفهوم را دانلود کن: