جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Literary Composition > Recreation

مرجح

Recreation  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa1690367

این مفهوم را دانلود کن: