جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الشعر الجیلانی  

نامرجح

  • شعر الجیلانی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa1693304

این مفهوم را دانلود کن: