جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Биографияҳо > Биографияҳои дастаҷамъӣ

مرجح

Биографияҳои дастаҷамъӣ  

نامرجح

  • بیاگرفیه های دسته جمعی
  • саргузаштномэҳҳое ҷамъӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa1693333

این مفهوم را دانلود کن: