جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > صنایع ادبی (fa) > علم معانی (fa) > Хато ва маҳдудият

مرجح

Хато ва маҳдудият  

اعم

نامرجح

  • خطا و مجدودیت
  • Ҳасру қаср

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa1709029

این مفهوم را دانلود کن: